گیجی مربوط به آلرژی

گیجی، سرگیجه و عدم تعادل در نتیجه عوامل بسیاری ایجاد می شوند. یکی از عوامل ایجاد کننده آنها آلرژی است که باوجودیکه که به خوبی شناخته شده است اما  به عنوان یکی از علل گیجی و سرگیجه اغلب نادیده گرفته می شود و یا به آن توجه کافی نمی شود. با بررسی و تحلیل شیوع این مسئله در جمعیت های مختلف مشخص شده است که بیماران بیشتری از آنچه تا کنون فرض می شد به این دلایل دچار گیجی، سرگیجه و عدم تعادل هستند. بنابراین متخصصین سلامت باید بیشتر به آن توجه کنند.

آلرژی

آلرژی یا حساسیت (Allergy) به عنوان واکنش افراطی سیستم ایمنی بدن نسبت به عوامل مختلفی مثل گرده گیاهان، نیش حشرات و برخی مواد غذایی تعریف می شود. کسانی که دچار حساسیت هستند، دارای دستگاه ایمنی بسیار حساسی هستند که نسبت به مواد ظاهراً بی‌ضرر موجود در محیط، واکنش بیش از حد معمول نشان می‌دهند.

بیماریهای آلرژیک یکی از مزمن ترین بیماریها هستند و اندامهای بسیاری مثل چشم ها، مجاری تنفسی، مجرای معده ای و روده ای و پوست را شامل می شوند. بیماریها شامل آسم، اگزما، کهیر، آنژیوادم و همچنین آلرژیها و آنافیلاکسی غذا و دارو هستند و از نظر شدت و دوره بالینی متغیر هستند.

شیوع بیماریهای آلرژیک در جهان صنعتی در 60 سال گذشته به طور پیوسته ای در حال افزایش بوده است و 10 تا 30 درصد جمعیت و بیش از یک میلیارد نفر را در سرتاسر جهان متاثر کرده است. این انتظار وجود دارد که تا سال 2050 این رقم به چهار میلیارد نفر برسد.

سر و گردن معمولترین نواحی متاثر شده در یک پاسخ آلرژیک هستند. در یک مطالعه در حدود 66 درصد بیمارانی که آلرژی بینی داشتند علائم مربوط به گوش هم مشاهده شد. ساک و مجرای آندولنفاتیک نیز ممکن است هدف میانجی های آزاد شده از واکنش های غذایی یا تنفسی سیستمیک باشند و احتمال ایجاد هیدروپس آندولنفاتیک (افزایش فشار مایع گوش داخلی) و در نتیجه سرگیجه به عنوان یکی از پیامدهای آلرژی وجود دارد.

گیجی مربوط به آلرژی سرگیجه و عدم تعادلی است که اساسا توسط درگیری آلرژیک سیستم دهلیزی ایجاد می شوند. علاوه بر سیستم دهلیزی، سیستم های دیگر مسئول کنترل تعادل نیز ممکن است در اثر آلرژی دچار اختلال عملکرد شوند.

ارتباط بین آلرژی و میگرن که در مواردی همراه گیجی و سرگیجه است نیز وجود دارد.

تشخیص و درمان پزشکی

تشخیص آلرژی عمدتا با تاریخچه گیری بالینی و ارزیابی کامل بیمار انجام می شود و در صورت تایید آن درمان دارویی لازم تجویز می گردد.