درمان گیاهی سرگیجه

در مطالعات مختلف و همچنین به صورت تجربی در جوامع مختلف، مشخص شده است که برخی از گیاهان و برخی از ترکیبات آنها باعث کاهش گیجی و سرگیجه می شوند. گیاه اسطوخودوس برای کاهش استرس و اضطراب و همچنین کاهش شدت سرگیجه توصیه شده است و هنوز هم استفاده می شود. همچنین مصرف زنجبیل، مرکبات، سیاه دانه، فلفل، عرق بیدمشک نیز برای کاهش گیجی و سرگیجه توصیه شده است. به نظر می رسد اکثر این ترکیبات گیاهی با کاهش دادن استرس و اضطراب فرد و با اثر آرامبخشی خود در کاهش شدت گیجی و سرگیجه موثر هستند.
گیجی و سرگیجه به علل مختلفی ایجاد می شوند و برای درمان آنها نیز باید علت ایجاد کننده گیجی و سرگیجه مشخص شود. در بیماریهای معمول سرگیجه ای مثل سرگیجه وضعیتی حمله ای خوش خیم (BPPV)، بیماری منیر و نوریت دهلیزی یک عامل مشخص برای علائم ایجاد شده وجود دارد. مثلا در بیماری BPPV ذرات اتوکونیای شناور در یک یا چند مجرای نیمدایره ای باعث می شود هر بار که بیمار سرش را در وضعیت خاصی قرار دهد دچار سرگیجه شود. بنابراین درمان آن متمرکز بر خارج نمودن این ذرات اتوکونیا از جایی است که نباید باشند. و این درمان فقط باید به شکل توانبخشی تعادلی انجام شود. در مورد بیماری منیر نیز باید عامل ایجاد کننده علائم سرگیجه که در اینجا افزایش فشار مایع آندولنفاتیک گوش داخلی است با استفاده از دارو برطرف شود. در مورد تومور عصب شنوایی (شوانومای آکوستیک) درمان بیمار از طریق جراحی خواهد بود. در نتیجه در اکثر موارد سرگیجه های شدید و یا مزمن باید درمان تخصصی توسط پزشک متخصص و یا شنوایی شناس از طریق دارو درمانی، جراحی و توانبخشی دهلیزی انجام شود و اکتفا به درمان های گیاهی نتیجه بخش نخواهد بود.
باوجود تاثیرگذاری ترکیبات گیاهی مختلف بر کاهش گیجی و سرگیجه، به نظر می رسد که در مورد بیماریهای سرگیجه ای مهم که در این سایت به آنها اشاره می شود، موثر نباشند. زیرا در این موارد نیاز به یک درمان مشخص دارویی، جراحی و توانبخشی است و حتی دوز دارو، روش جراحی و برنامه توانبخشی تعادلی نیاز به درنظر گرفتن ملاحظات خاصی بر مبنای تاریخچه بیماری، بررسی نورولوژیک، نتایج ارزیابی های شنوایی، ارزیابی های سرگیجه مثل ویدیونیستاگموگرافی، الکتروکوکلئوگرافی، ومپ، آزمون ویویویی تکان سر (vHIT) و صندلی چرخان است. در غیراینصورت، ممکن است درمان انتخاب شده باعث تشدید گیجی و سرگیجه بیمار شود و یا در موارد وجود بیماریهای پیشرونده مثل تومور عصب شنوایی، منیر و یا اتواسکلروز تشخیص قطعی به تعویق بیافتد.
در مجموع، به نظر می رسد در صورت وجود گیجی و سرگیجه و عدم تعادل باید قبل از انجام هر اقدام درمانی خودسرانه به پزشک مراجعه شود تا با تشخیص قطعی علت بیماری، درمان مناسب انجام شود. انجام درمان گیاهی و یا درمان خانگی سرگیجه بدون مراجعه به پزشک هرگز توصیه نمی شود.