مراقبت های قبل از آزمون VNG

برخی از داروها، غذاها و نوشیدنی‌ها می توانند با ایجاد تغییرات در عملکرد بدن شما، بر نتیجه آزمون VNG تاثیر گذارند و بنابراین باعث نتایج اشتباه و گمراه‌کننده شوند. بنابراین لازم است که موارد زیر رعایت شود:

24 ساعت قبل از انجام آزمون VNG:
• داروهای کاهنده گیجی، تهوع و یا بیماری حرکت را مصرف نکنید.
• از داروهای خواب آور، آرامبخش و ضدافسردگی استفاده نشود.
• داروهای ضد درد را مصرف نکنید.
• آنتی هیستامین مصرف نشود.
• داروهای دیورتیک را نخورید.
• مصرف الکل و مواد مخدر نیز باعث تغییر در نتایج خواهند شد.

در روز آزمایش:
• خوراکی های حاوی کافئین (مثل چای، قهوه، شکلات و …) مصرف نشوند.
• از مواد آرایشی، بخصوص در اطراف چشم ها، استفاده نشود.
• لباس راحت بپوشید.

2 ساعت قبل از آزمایش:
• سیگار و سایر دخانیات مصرف نشوند.
• به جز آب چیزی نخورید.
• در صورتی که مبتلا به دیابت هستید، برنامه غذایی خود را تغییر ندهید و آزمایشگر را از این موضوع مطلع نمایید.

مثالهایی از داروهایی که نباید مصرف شوند:
ضد گیجی و تهوع: Anti-vert, Clonazepam, Compro Diazepam, Dramamine, Lorazepam, Meclizine, Metoclopramide, Prednisone, Promethazine, Transderm-Scop, Zofran
خواب آور: Ambien*, Ativan*, Dalmane*, Diazepam*, Halcion*, Klonopin*, Lorazepam*, Valium*
آرامبخش: Librium*, Xanax*
ضدافسردگی: Celexa, Pristiq, Zoloft
ضد درد: Acetaminophen, Aspirin, Codeine, Ibuprofen, Darvocet, Hydrocodone, Methadone
آنتی هیستامین: Allegra, Benadryl, Claritin, Zyrtec
دیورتیک: Lasix, Diamox
غیره: Abilify*, Aricept*, Namenda*, Plaquenil*
*** در مورادی ممکن است که لازم باشد مصرف داروهای فشار خون، داروهای قلبی، داروهای تیروئید، داروهای ضدصرع، انسولین و … همچنان ادامه یابد. همیشه قبل از قطع مصرف داروهای تجویز شده با پزشک مشورت نمایید.

آزمون VNG ممکن است باعث سرگیجه‌ای شود که کمی پس از آزمون هم ادامه دارد. بنابراین بهتر است که شخص دیگری نیز شما را همراهی کند. در غیر اینصورت طوری برنامه ریزی کنید که حدود 30 دقیقه پس از آزمون همچنان در مطب بمانید تا سرگیجه باقیمانده برطرف شود.