پتانسیل های عضلانی برانگیخته دهلیزی گردنی (Cervical VEMP)

در سالهای نه چندان دور ارزیابی مستقل بخش های مختلف گوش داخلی مثل مجاری نیمدایره ای، ساکول و اتریکول یک رویا بود. با معرفی آزمونهای جدید از جمله CVEMP ، OVEMP و vHIT امکان ارزیابی عملکرد این بخش ها میسر شده است. یکی از آزمونهای مفید و پرکاربرد برای ارزیابی علت سرگیجه آزمون CVEMP است که سلامت ساکول را در گوش داخلی نشان بررسی می کند.

با ارائه محرک صوتی با شدت بالا به گوش، مجموعه ای از رفلکس ها فعال می شوند. از آنجا که هم اندام های دهلیزی (مانند ساکول) و هم اجزاء شنوایی (مانند حلزون) در نزدیکی استخوانچه رکابی قرار گرفته اند، محرکات صوتی ممکن است با تحریک هر یک از این مناطق باعث ثبت پاسخ های صوتی – حرکتی شوند.

CVEMP منعکس کننده فعالیت سیستم وستیبولار است که توسط صداهای با شدت بالا برانگیخته می شود و به عنوان تغییری در پتانسیل های عضلانی گردن تشخیص داده می شود. این پاسخ به صورت تغییری در فعالیت عضله SCM پس از تحریک سیستم وستیبولار با سیگنال های صوتی با شدت حدود 90  دسی بل HL و بیشتر ثبت می شود. CVEMP نشان دهنده یک vestibuloculic reflex است یعنی یک تغییر رفلکسیو سریع در تون عضلانی که سر را پس از یک تحریک غیر منتظره با ثبات می کند.

CVEMP یک پاسخ یکطرفه است که در عضله SCM در سمت همانطرفی نسبت به گوش تحریک شده تشخیص داده می شود. این پاسخ نشان دهنده یک مهار گذرا در فعالیت عضله SCM پس از تحریک صوتی ساکول است.

شکل موج CVEMP به صورت یک پاسخ دو فازی (مثبت و منفی) در محدوده زمان نهفتگی 25-10 میلی ثانیه مشاهده می شود. به طور خلاصه، CVEMP یک پاسخ وستیبولار است و نه شنیداری. یعنی در افراد با کم شنوایی عمیق تا زمانی که عملکرد وستیبولار سالم است ثبت می شود. به علاوه، هنگامی که درک محرک با نویز B.C پوشانیده شده است می توان این پاسخ را ثبت نمود.

تحریک ساکول، پتانسیل های مهاری پس سیناپسی در نورونهای حرکتی عضله گردن ایجاد می کند. یعنی به دنبال ارائه یک صدای با شدت بالا، کاهش موقتی در فعالیت عضلانی وجود دارد که به صورت موج مثبت در CVEMP ثبت می شود. بخش فوقانی عصب وستیبولار بخش قدامی ماکولای ساکول را عصب دهی می کند اما بخش تحتانی بخش خلفی را عصب دهی می کند. شواهد بالینی نشان می دهد که CVEMP به عملکرد هنجار بخش وستیبولار تحتانی عصب شنوایی بستگی دارد. در پستانداران، فیبرهای ساکول همراه با فیبرهایی از مجاری نیمدایره و اتریکول وارد هسته وستیبولار تحتانی می شوند. از هسته وستیبولار تحتانی، مسیرهای CVEMP در امتداد مسیر وستیبولواسپاینال طرفی به نورونهای حرکتی در عصب یازدهم کرانیال که عضلات خاصی را در گردن عصب دهی می کند می رسند. عضله SCM توسط عصب یازدهم کرانیال عصب دهی می شود.

روش های ثبت CVEMP

هر دستگاهی که قابلیت ثبت پتانسیل های میان رس را داشته باشد می تواند برای ثبت CVEMP استفاده شود. دستگاههای تک کاناله می توانند برای ثبت CVEMP استفاده شوند البته با دو کانال ثبت امکان آنالیز بهتر پاسخ ها نیز وجود خواهد داشت. بهتر است که آزمون CVEMP در یک اتاق آرام، در حالی که بیمار نشسته و یا دراز کشیده است انجام شود. در مطالعات مختلف، ثبت CVEMP از مکان های مختلفی انجام شده است شامل:

ثبت در ورتکس و اینیون

ثبت در عضله تراپزیوس

ثبت در عضله SCM

ثبت در عضله اسپلنیوم سر

ثبت از دست ها و پاها

ثبت از عضله پشت گوشی